Loading...
Author: Professor Dr Stanko Radmilovic

Professor Dr Stanko Radmilovic

13 titles published

Biography

Curriculum Vitae - kratka biografija Prof. dr Stanka Radmilovića, ex-premiera Srbije PERSONALNI PODACI: Ime i prezime: Stanko (Milana) Radmilović Adresa: Novi Sad – 21108 Sremska Kamenica, Slobodana Bajića 49 E-mail: stan.radmil.@gmail.com Datum rođenja: 21. jul 1936. OBRAZOVANJE: Ekonomski fakultet: u Osijeku – industrijski smer Postiploski studije: Ekonomski fakultet u Beogradu, monetarna ekonomija Doktorat: na ekonomskom fakultetu u Beogradu, iz oblasti finansiranja investicija PROFESIONALNA/RADNA AKTIVNOST 1960 – 1963 u LJevaonici željeza, Slav Požega, na poslovima planiranja, 1963 – 1967 u DIP “Lipa”, Slav. Požega, finansijski direktor i pomoćnik generalnog direktora, 1967 – 1971 u Beočinu, finansijski direktor BFC, 1971 – 1973 u Vojvođanskoj banci, šef kraktoročnog kreditaranja, 1973 – 1976 u Beočinskoj fabrici, direktor Fabrike cementa u izgradnji i istovremeno zamenik generalnog direktora BFC, 1976 – 1986 u Vojvođanskoj banci – Udruženoj banci, pomoćnik generalnog direktora, član poslovodnog odbora i i direktor Ekonomskog centra za planiranje, razvoj i naučno-istraživački rad, 1986 – 1988 delegat u Skupštini SFR, član delegacije APU u veću republika i pokrajina, Od februara do decembra 1988, član predsedništva SKJ, Decembar 1989 – januar 1991 predsednik Izvršnog veća Februar – juli 1991. samostalni naučni savetnik u Vojvođanskoj banci – udruženoj banci Juli 1991 – decembar 1991 v.d. generalnog direktora Naftne industrije Srbije 1992 – 1994 samostalni naučni savetnik u Vojvođanskoj banci – udruženoj banci 1994 – 2001 inicijator osnivanja, najveći akcionar i generalni direktor Financing Centra a.d. u Novom sadu 2001 – u penziji. UNIVERZITETSKA AKTIVNOST 1980. godine biran u zvanje docenta za predmet Ekonomska politika Jugoslavije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1992. godine biran u zvanje vanrednog profesora ekonomije na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjanin, Univerziteta u Novom Sadu 1994. godine izabran u zvanje redovnog profesiora za predmet Ekonomija na Univeritetu u Novom Sadu Predavao na redovnim i postiplomskim studijama na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, Ekonomskom fakultetu u Subotici, Tehničkom fakultetu u Zrenjaninu, Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Rijeci, Titogradu VOLONTERSKA JANA AKTIVNOST Učestvovao u izradi Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije 1982. godine, prvenstveno Antinflacionog programa, Bio član Komisije Saveznog izvršnog veća za reformu privrednog sistema, 1988. godine, Bio član Komisije za izradu Programa rekonstrukcije monetarnog sistema i strategije oporavka jugoslovenske ekonomije 1984. Bio član Ekonomskog saveta Vlade SRJ, 1995 – 1997 Bio predsednik Sekcije za bankarstvo Saveza ekonomista Srbije u 1996 - 1998

Titles