Lade Inhalt...

Admir Atović

3 Titel veröffentlicht

Biographie

Admir Atović Rođen 05.08.1976. godine u Sarajevu. Završio je osnovnu školu u Sarajevu, a gimnaziju u Bonnu - Njemačka. Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu završava 2004. godine, stekavši stručno zvanje diplomirani pravnik. Akademske 2008/2009. upisao postdiplomski studij, odsjek Javno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku. Radno iskustvo - Od april 1992. do maja 1994. godine u Ministrastvu odbrane Republike Bosne i Hercegovine, Komandir čete. - Od 1995. do 1999. godine – Tehnički saradnik - Ambasada Bosne i Hercegovine u Bonn-u, Njemačka. - Od 2000. do 2001. godine - Konzularni radnik I – Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Bonn-u, Njemačka. - Od 2001. do 2004. godine – Zaštita i održavanje sistema u Odsjeku za komunikacije i informatiku u Sektoru za opće poslove – Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. - Od 2004. do 2008. godine – Stručni saradnik u F. Autocentru SA d.o.o. Sarajevo. - Od 2009. do 2010. godine – Predsjednik komisije za javne nabavke – Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. - Od jula 2009. do maja 2010. godine – I Sekretar – Odsjek za međunarodno-pravne poslove – Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. - Od maja 2010. do januara 2012. godine – I Sekretar - Odsjek za radno-pravnu zaštitu – Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. - Od januara 2012. do novembra 2012. godine – Savjetnik – Ured za odnose sa javnošću – Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. - Od 1.11.2012. do danas – Konzul, šef konzularnog odjeljenja – Generalni konzulat Bosne i Hercegovine Frankfurt am Main, Njemačka Objavljena literatura: • 2009 - Zabrana diskriminacije • 2012 - Autonomija volje ugovornih stranaka kod prodaje sa elementom inostranosti • 2013 - Ljudska prava i političke slobode u Bosni i Hercegovini u fokusu Evropske konvencije o ljudskim pravima Nagrade i pohvale • Odlukom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine broj: 02-011-151/96 od 29.02.1996.godine, imenovanje u čin nadporučnika. • Odlukom komande Prvog korpusa AR BiH broj: 27-399/94 OD 03.03.1994. godine, pismena pohvala sa značkom Zlatnog ljiljana. Govori engleski i njemački jezik.