Loading...

CALL (Analyse af GtPlus)

Term Paper 2001 17 Pages

Computer Science - Software

Excerpt

Indholdsfortegnelse

1. Indledning

2. Problemformulering

3. Definition af begreber anvendt indenfor sprogundervisning

4. Fremmedsprogsundervisningens historie
4.1 CALL’s historie

5. Ordforråd

6. Konkret eksempel : Træningsprogrammet gtPlus
6.1 Anvendelse af gtPlus
6.2 Fordele/Ulemper ved gtPlus

7. Konklusion

1. Indledning

Telekommunikationens teknologiske muligheder udvikler sig i dag hurtigere end nogensinde. Computere er ikke længere kun forbeholdt militæret og ethvert moderne hjem med respekt for sig selv har mindst en computer stående i arbejdsværelset. I takt med at computerne bliver hurtigere og større, udvikles også programmer der skal hjælpe og understøtte os i vores dagligdag.

I dette arbejde vil jeg se nærmere på programmer der er konstrueret til at skulle understøtte vores læren af fremmedsprog. Jeg har helt konkret valgt at analysere og teste et program kaldet ”gtPlus”, der er udviklet til at skulle tjene som understøttelse og indlæring af ordforrådet på et andet sprog.

Faktum er, at op til flere undervisningsinstitutioner (som for eksempel skoler og universiteter) nu om dage benytter sig meget af disse programmer, enten som supplement til fremmedsprogsundervisningen eller til ren ”hjemmebrug”, så man selvstændigt kan øve sig efter eller uden undervisningen.

2. Problemformulering

I det følgende vil jeg forsøge at se nærmere på hvordan fremmedsprogsundervisningen har udviklet sig, med henblik på programmer der skal understøtte undervisningen, tjene som hjælp eller øvelser man kan tage i brug for at bibeholde eller forbedre det lærte fremmedsprog.

Nedenfor har jeg anført de punkter der fungerer som ledetråd for dette arbejde :

- Hvordan har CALL udviklet sig i takt med fremmedsprogsundervisningen
- Hvilke muligheder kan man benytte sig af som supplement/ til forbedring af ordforrådet på fremmedsproget
- Hvordan anvendes gtPlus / hvad kan det bruges til
- Hvilke fordele og ulemper er der, når man bruger et program som gtPlus til forbedrelse af den leksikalske kompetence
- Hvad skal man være opmærksom på ved brug af gtPlus

3. Definition af begreber anvendt indenfor sprogundervisning

Man skelner ifølge Stevick (1982) mellem begreberne ”lære” og ”tilegne” når man snakker om sprogundervisning.

Når man lærer et sprog sker dette ved hjælp af klare definerede elementer der skal læres. Dette er for eksempel tilfældet i et klasseværelse hvor man har en lærer der præsenterer eleven/eleverne for det nye sprog. Man træner så det man har lært ved hjælp af forskellige øvelser og bliver derefter afprøvet i tests og kan (naturligvis efter en længere periode) begynde at anvende det lærte til almen kommunikation.

Tilegner man sig derimod et sprog, foregår det ved ”ægte/virkelig” kommunikation uden en person der præsenterer materialet, uden øvelser og uden tests i den akademiske forståelse af ordet. Konversationen er oftest om emner den lærende forstår og har en mening om i forvejen. Sproget der bruges er for det meste på et niveau, som den lærende allerede behersker eller lidt over dette niveau. Denne form for tilegnelse af et sprog kræver tid og tålmodighed.

Mange forskere har undersøgt betydningen af hukommelsen for indlærings/tilegnelsesprocessen. Den mest grundlæggende erkendelse indenfor denne forskning er, at et ord vi lærer separat, ikke gemmes i hukommelsen som en separat ting, men bringes ved genkald af dette ord i forbindelse med for eksempel den sætning eller situation vi lærte ordet i. Man adskiller mellem tre former for hukommelse: korttidshukommelse, langtidshukommelse og permanent hukommelse.

[...]

Details

Pages
17
Year
2001
ISBN (eBook)
9783638139694
File size
733 KB
Language
Danish
Catalog Number
v6386
Institution / College
University of Flensburg – Linguistik
Grade
Bestanden
Tags
Sprachen lernen

Author

Previous

Title: CALL (Analyse af GtPlus)