Loading...

Formiranje matrice impedansi kod dvosistemskih dalekovodnih stubova

Prikaz načina formiranja matrice impedanski za dvosistemske dalekovodne stubove, uz prikaz elemenata

by Haris Čapelj et al.

Project Report 2017 18 Pages

Engineering - Power Engineering

Summary

Ovaj projektni zadatak fokusirat će se primarno na dvosistemske dalekovode sa ciljem pružanja osnovne teoretske podloge u vezi vodova i njihovog uticaja u elektroenergetskom sistemu, matematičkog dokazivanja i formiranja matrica impedansi i admitansi dvosistemskog voda (sa jednim ili dva gromobranska užeta), te upotpunjavanja problema sa MATLAB programom koji za određene parametre dvosistemskih dalekovodnih stubova formira matrice impedansi i admitansi uz rješavanje postavljenog primjera i provjere postavljenih matematičkih relacija i MATLAB programa.

U teoretskom dijelu ovog projektnog zadatka definisan je pojam dalekovoda, njegovi osnovni dijelovi i materijali koji se koriste pri izradi tih dijelova. Također, napravljena je podloga za matematički dio u kojoj su pojašnjeni osnovni parametri vodova.

Izvršeno je izvođenje matematičkih relacija koje su potrebne za formiranje matrica impedansi i admitansi dvosistemskih dalekovoda u općem slučaju i objašnjen uticaj zemlje na parametre voda.
Također je urađen primjer u kojem je praktično pojašnjena primjena postavljenih relacija i u kojem je upotrebljen programski paket MATLAB.

U programskom paketu MATLAB urađen je programski kod koji izračunava matrice impedansi i admitansi za određene ulazne parametre dvosistemskih dalekovoda. Kao što je prethodno navedeno, ovaj programski kod je izvršen za potrebe proračuna u primjeru koji je postavljen.

U literaturu koja je uvrštena u izvore u kojima su pronađene potrebne informacije za ovaj projektni zadatak spadaju knjige „Analiza elektroenergetskih sistema“ profesora S. Sadovića i knjiga „Power System Analysis“ profesora J. Graingera i W. Stevensona, slajdovi sa predavanja i tutorijali predmeta Elektroenergetski sistemi preuzeti sa stranice Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te informacije preuzete sa internet stranice www.wikipedia.org.

Details

Pages
18
Year
2017
ISBN (eBook)
9783668542327
File size
805 KB
Language
Bosnian
Catalog Number
v375541
Institution / College
University of Sarajevo – Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Grade
3
Tags
Impedansa Elektroenergetski sistem Matlab Matrica Dalekovod Stub Dvosistemski

Authors

Share

Previous

Title: Formiranje matrice impedansi kod dvosistemskih dalekovodnih stubova