Loading...

Fjalorth shpjegues i terminologjisë bankare

GJERMANISHT - FRËNGJISHT - ITALISHT - ANGLISHT - SHQIP

Textbook 2005 156 Pages

Business economics - Banking, Stock Exchanges, Insurance, Accounting

Summary

Zhvillimi i ekonomisë së tregut në Shqipëri në vitet e fundit është intensifikuar ndjeshëm,
gjë që u dedikohet sidomos privatizimeve dhe investimeve të huaja në sektorin
bankar. Në këtë kontekst, përkthimi i termave bankare nga gjuhët e huaja kryesore, si dhe
shpjegimi i tyre merr një rëndësi të dorës së parë.
Ky fjalorth i terminologjisë bankare gjermanisht-frëngjisht-italisht-anglisht-shqip, i cili
përmban rreth 1200 terma për secilën gjuhë, ka si qëllim t’u përcjellë të interesuarve –
kryesisht nxënësve të shkollave ekonomike, studentëve të shkencave ekonomike, por edhe
nëpunësve të bankave – njohuritë gjuhësore bazë të terminologjisë bankare në gjuhët e
lartpërmendura, të shoqërura me një shpjegim të shkurtër mbi përmbajtjen e tyre.
Fjalori ka si pikënisje gjermanishten, d.m.th. që lemat nistore, sinonimet dhe antonimet
mundshme të dhëna në kontekste të ndryshme janë në shumicën e rasteve në gjuhën
gjermane. Megjithatë, në rastet kur termat përdoren në gjermanishte pa u përkthyer, ato
jepen në gjuhën angleze, – si gjuhë ekonomike botërore – apo edhe në atë frënge. Duke qenë
se si bazë e fjalorit u mor terminologjia e tregut financiar dhe monetar zviceran, shpjegimet
bazohen kryesisht në ligjet dhe rregullat ekonomike të sektorit bankar dhe të bursës në
Konfederatën Zvicerane. Për hartimin e Fjalorit u shfrytëzuan materiale të publikuara nga
bankat zvicerane, të cilat u përpunuan dhe u zgjeruan më tej. Për ndryshimet e mundshme
gjuhësore terminologjike midis gjermanishtes zvicerane dhe gjermanishtes letrare janë dhënë
në çdo rast shënimet e nevojshme. Përkthimi i termat në gjuhën shqipe u krye duke marrë në
konsideratë termat gjegjëse të tyre në praktikat e zakonshme të bankave në Shqipëri, në
rastet kur ato ekzistojnë.
Për kritika, sugjerime, plotësime dhe korrigjime, për të cilat unë ju jam mirënjohës,
drejtohuni në adresën time të postës elektronike dritan.halili@gmx.de. Shumë faleminderit.

Details

Pages
156
Year
2005
ISBN (eBook)
9783640295371
ISBN (Book)
9783640301331
File size
1.9 MB
Language
Albanian
Catalog Number
v121289
Grade
Keine
Tags
Fjalorth Fjalor Banklexikon Albanisch Shqip Albanian dictionary of bank terminology

Author

Share

Previous

Title: Fjalorth shpjegues i terminologjisë bankare